Independent Publishers Group Logo

Sign up today...
for featured pop culture and science reads, books for kids and teens,special offers, bestsellers, and more, in your inbox!

Select topics of interest:
Close
Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid
Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid

Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid

De Nederlandse gasketen in een geliberaliseerde markt: contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging

LAW

364 Pages

Formats: Trade Paper

Trade Paper, $55.00 (US $55.00)

Publication Date: September 2017

ISBN 9789462403796

Rights: US

Wolf Legal Publishers (Sep 2017)

Sorry, this item is temporarily out of stock
 

Overview

This dissertation written in the Dutch language addresses the highly contemporary issue of the production of gas in the Groningen region in the Netherlands. The main research question is the question of liability for damages caused by green gas and hydrogen admixture. Allereerst worden de Europese en Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van Europese marktintegratie en -liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar het Nederlandse liberaliseringsproces. Als gevolg van het proces van marktliberalisatie is het aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en zitten deels in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken omtrent aansprakelijkheid. De grondslagen voor de wettelijke aansprakelijkheid worden ook besproken, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke stoffen en gebrekkige producten. Tevens wordt de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte aanpak en worden twee scenario's geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag.